2005. március 1-én "Információs társadalom a szenvedélybeteg ellátás területén" címmel konferenciát rendez a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet a CEU-n

Események, rendezvények

A konferencia részletes programja:
9.30.-10.00. Regisztráció
10.00.- Plenáris ülés


  levezető elnök: Dr. Felvinczi Katalin igazgató - Nemzeti Drogmegelőzési Intézet


10.00.-10.20. Megnyitó – A szakmai kommunikáció szerepe az addiktológia fejlesztésében

  előadó: Dr. Buda Béla igazgató - Országos Addiktológiai Intézet


10.20.-10.40. A kábítószerügyi ellátás területéhez kapcsolódó nemzeti adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség ismertetése, kapcsolódása az EU adatgyűjtési és -szolgáltatási rendszereihez

  előadó: Nyírády Adrienn megbízott igazgató - Nemzeti Drog Fókuszpont


10.40.-11.20. A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által létrehozott Szakmai Információs Portál bemutatása, a szervezetek megjelenési és felhasználói lehetőségei a portálon

  előadók: Dr. Felvinczi Katalin igazgató, Sós Ilka munkatárs - Nemzeti Drogmegelőzési Intézet11.20.-11.45. szünet
11.45.-12.10. Alacsonyküszöbű intézmények működési jellemzőit feltáró vizsgálat célkitűzései és várható eredményei

  előadó: Dr. Rácz József tudományos főmunkatárs - MTA Pszichológiai Kutatóintézete


12.10.-12.40. Az Alkotmánybírósági döntés lehetséges és tényleges következményei a szenvedélybeteg ellátás területén

  előadó: Dr. Jambrik Ágnes munkatárs - Nemzeti Drogmegelőzési Intézet


12.40.-13.10. Az ártalomcsökkentő szolgáltatások szakmai protokolljai az Európai Uniós tapasztalatok alapján, a magyarországi helyzet, fejlesztési szükségletek

  előadó: Dr. Honti Judit elnök - Dél-Magyarországi Ártalomcsökkentő Társaság


 
Navigációs hivatkozások kihagyása
zöld szám:             06 80 20 44 40   |   impresszum   |   site map
 
©   Nemzeti Drogmegelőzési Iroda 2007   |   eddigi látogatók száma:  54223   |   Levél az Adminisztrátornak