Információs társadalom a szenvedélybeteg-ellátás területén

Események, rendezvények

2005. február 22-én a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet és az Országos Addiktológiai Intézet "Információs társadalom a szenvedélybeteg-ellátás területén" címmel szakmai szimpóziumra hívta össze az egészségügyi ellátó intézményeket képviselő szakembereket.
2005. március 1-jén a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet az előző, az OAI-val közösen szervezett konferenciáéhoz hasonló témájú és célú eseményt rendezett a szociális ellátói körnek és a civil szféra képviselőinek.

A konferenciák célja az volt, hogy a kórházi pszichiátriai osztályok, addiktológiai gondozók, drogambulanciák vezetői és dolgozói, valamint a rehabilitációs otthonokban és civil szervezetekben tevékenykedő szakemberek átfogó képet kapjanak arról, milyen aktuális adatszolgáltatási igények merülnek föl a magyar szenvedélybeteg-ellátásban, és ezekkel összefüggésben milyen informatikai fejlesztések mentek végbe az elmúlt 1-2 évben. A fentieken túlmenően a meghívott vendégelőadóktól egyéb szakmai és szakmapolitikai aktualitások is elhangzottak.A konferenciákat a neves pszichiáter professzor, Dr. Buda Béla, az Országos Addiktológiai Intézet igazgatója, nyitotta meg, fölhívva a meghívott szakemberek figyelmét a szakmai kommunikáció és hálózatiság jelentőségére, az interaktivitás és a közös nyelv megteremtésére, az e-kultúra szükségszerű elterjedésére az addiktológiában.Nyírády Adrienn, a Nemzeti Drog Fókuszpont megbízott igazgatója, előadásában ismertette a kábítószerügyi ellátás területével összefüggő nemzeti adatszolgáltatási és -jelentési kötelezettséget, és kapcsolódását az EU adatgyűjtési és -szolgáltatási rendszereihez. Magyarország európai uniós csatlakozásából eredő kötelezettségei, valamint saját nemzeti fejlesztési szükségleteink is indokolttá teszik a kábítószer-fogyasztáshoz kapcsolódó kezelési igények pontosabb megismerését és a nemzeti szintű adatszolgáltatási rendszerek megújítását.Dr. Koós Tamás, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet és az Országos Addiktológiai Intézet munkatársa, felvázolta az OAI bevezetés alatt álló kezelési igény indikátorhoz (TDI) kapcsolódó informatikai fejlesztési programját, mely lehetővé teszi a fenti adatszolgáltatási igényeknek való megfelelést. A rendszer támogatja az egészségügyi szolgáltatókat adminisztrációs feladataik hatékonyabb megvalósításában és a nemzeti jelentési rendszerekhez történő kapcsolódásukat.Dr. Felvinczi Katalin, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgatója, és Sós Ilka, az NDI munkatársa, bemutatták az intézet által – Európai Uniós mintára – létrehozott Szakmai Információs Portált, illetve a kezelői hálózat megjelenési és felhasználói lehetőségeit a portálon. Az adatbázis a közeljövőben naprakész információkat szolgáltat a hazai szervezetekről, szakemberekről, programokról és kutatásokról. Aktuális és átlátható adatokat nyújt a kábítószerügyi tevékenységekről, továbbá segítségével megvalósulhat a szakmai hálózatépítés.


A konferenciák időtartama alatt a résztvevőknek lehetőségük volt arra, hogy egy külön számítógépes teremben megtekinthessék a Szakmai Információs Portál szolgáltatásait, illetve a helyszínen regisztrálhassák szervezetüket a rendszerbe./p>

Dr. Frech Ágnes, a Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumának vezetője, és Dr. Jambrik Ágnes, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet munkatársa, az Alkotmánybíróság „Visszaélés kábítószerrel” bűncselekménnyel kapcsolatban hozott 2004. decemberi döntésének lehetséges és tényleges következményeiről beszéltek. A határozat elterelésre vonatkozó tartalmi elemeinek ismertetésén kívül bírói gyakorlati példákkal illusztrálták a döntés okozta változásokat.Dr. Rácz József, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének főmunkatársa, bemutatta a drogbeteg-ellátásban fellelhető, nemzetközi tapasztalatokon alapuló trendeket és perspektívákat. Az Európai Unió prioritásként kezelt témáiból – a kezelésből és az ártalomcsökkentésből – az intenzív ambuláns kezelés (IAK) és a használói szobák indikációival, létrejöttével, előnyeivel és hátrányaival foglalkozott részletesen.


Másik előadásában megismertette a hallgatóságot egy az alacsonyküszöbű intézmények működési jellemzőit feltáró vizsgálat célkitűzéseivel és várható eredményeivel, nem utolsó sorban tisztázva néhány értelmezési problémát, mely alkalmasint megjelenik az ártalomcsökkentés és az alacsony küszöbű szolgáltatás fogalmaival kapcsolatban.Dr. Honti Judit, a Dél-Magyarországi Ártalomcsökkentő Társaság elnöke, az ártalomcsökkentés szemléletének kialakulását taglalta. Felvázolta a szakmai protokollok megszületésének történeti hátterét, melyek szükségességét fontos európai epidemiológiai és egyéb adatokkal (HIV, AIDS, HCV, droggal összefüggő halálesetek) támasztotta alá.NDI

 
Navigációs hivatkozások kihagyása
zöld szám:             06 80 20 44 40   |   impresszum   |   site map
 
©   Nemzeti Drogmegelőzési Iroda 2007   |   eddigi látogatók száma:  54208   |   Levél az Adminisztrátornak