Megalakul a Fővárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Események, rendezvények

A Fővárosi Közgyűlés 1466/2009 (10.12.) számú határozata alapján 2010. szeptember 15.-én megalakul a Fővárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.

A Fórum megalakulását megelőzően a szervezeti struktúrában meghatározott munkacsoportok alakuló üléseire kerül sor - prevenció (2010. szeptember 7. délelőtt), - kezelés-ellátás (2010. szeptember 7. délután), - kínálatcsökkentés (2010. szeptember 8. délután), - alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatások (2010. szeptember 8. délelőtt). A leendő tagszervezetek (szakmai szervezetek, magánszemélyek, kerületi KEF-ek) képviselő a 4 munkacsoportban tehetnek javaslatot a szakmai munka, ill. a Szervezeti Működési Szabályzatban foglaltakkal kapcsolatban.

Az alakuló ülés napirendje:
09.30-10.00 Regisztráció
10.00-11.00 A kábítószerhelyzet áttekintése Európától Budapestig
előadó: Nyírády Adrienn igazgató, Nemzeti Drog Fókusz Központ
11.00-11.30 szünet
11.30-13.00 FKEF SZMSZ elfogadása
Munkacsoportok megalakulása
Munkacsoport vezetők bemutatkozása, megválasztása
A FKEF megalakulás dokumentumának ünnepélyes aláírása

Kérjük, hogy belépési szándékát elektronikus levélben
2010. 09. 03-ig
a Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi Ügyosztályára jelezze vissza (bognari@budapest.hu; drszaboi@budapest.hu; és a haye@t-online.hu; címekre), és adja meg a következő adatokat:

1. A KEF, vagy a szervezet, vagy az intézmény, vagy a természetes személy (szakember, aki a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében tevékenykedik) neve és elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím) a munkacsoport megjelölésével, melyben képviseltetni kívánják magukat. Egy szervezetet, csak egy képviselő képviselhet munkacsoportonként.
2. KEF vagy szervezet, vagy intézmény esetében az egyes munkacsoportokba delegált képviselő nevét és elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail cím).
3. Ajánlók megnevezése, elérhetősége.

Az alakuló üléssel kapcsolatban részletes tájékoztató a www.kef.hu/aktualitasok oldalon olvasható.

 
Navigációs hivatkozások kihagyása
zöld szám:             06 80 20 44 40   |   impresszum   |   site map
 
©   Nemzeti Drogmegelőzési Iroda 2007   |   eddigi látogatók száma:  54205   |   Levél az Adminisztrátornak