Program alapadatai:  
Program neve: "A láthatatlan labda"
Program típusa: Prevenciós program
Szervezet: Kecskeméti Református Gimnázium
Felelős:  
Koordinátor1:  
Koordinátor2:  
Program státusza: Aktív
Program kezdete:
Program vége:
A program részletes leírása: A mi esetünkben adott egy iskola – két közösség: tanárok és diákok. A közösségek között a párbeszéd látszólagos. Hiszen míg az igazi kommunikáció rugalmas, dinamikus, amőbaszerűen bármely irányba, bármikor kitüremkedhető folyamat, a tanár-diák párbeszéd nem ilyen. A tanmenetek szükségszerű merevsége, tantermeink „ex cathedra” belsőépítészete, tanóráink szigorú, TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, Pavlov-csengővel szabályozott időtartama, mind-mind öli a lélektől lélekig párbeszédet, s ezzel az igazi pedagógia hatékonyságát.
A program azt célozza, hogy ne szembenálló felek legyünk, hanem „sporttársak”, játszótársak. Közös időtöltésre, játékra, eszmecserére hívjuk a diákokat, ahol a kötetlen formák segítségével lebontható a „katedra és a padok közti fal”, ahol akár játékos, akár komoly vagy meghitt formában emberibb, szorosabb kapcsolat jöhet létre köztünk.
Célunk a drogprevenció, de nem az elrettentés módszerével, hanem felvilágosítással; programunk a viselkedés befolyásolását célozza, nem pusztán a tudást és az attitűdöt.
A drogkérdés a mi láthatatlan labdánk: nem direkt módon közelítjük a témát, hanem a személyiség- és egészségfejlesztést célozzuk holisztikus módon.
A tervezett 5*45 perces foglalkozás közül mindössze egy szólna a néven nevezett legális és illegális drogokról – de ezt 10. és 11. osztályos kortárs képzésben részt vett diákok, a résztvevők iskolatársai fogják tartani. (Cél: információátadás; a kortárs csoport negatív nyomásának csökkentése, pozitív nyomásának növelése). A többi órán célunk a konfliktuskezelés, a helyes önértékelés, az önismeret, a felelősségteljes döntéshozás élményszerű megtapasztalása, az ehhez szükséges készségek fejlesztése.
„A láthatatlan labda” program szervesen illeszkedik a Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására című dokumentumhoz. Az ebben taglalt megközelítési módok közül a hazai és a nemzetközi szakirodalom szerint is a leghatékonyabbnak tartott, valamint az Ottawa Charta (1988) által is preferált integrált megközelítésen alapul; csakúgy, mint iskolánk egészségstratégiája, melynek részét képzi a drogstratégiánk is.
Az első programrészbe (kurrikulumszerű programok) iskolánk 10. és 11. évfolyamát vonjuk be a korosztályuknak megfelelő foglalkozásokkal. Mivel kamaszokkal van dolgunk, kerüljük a direkt módszereket, kerüljük az ex katedra-megoldásokat; az eszmecserékben lehetőséget adunk a szabad véleményalkotásra és véleménynyilvánításra, a drámás módszer segítségével az önmegvalósításra, a partnerségre, illetve a krízis akváriumhelyzetben történő megélésére. A mentálhigiénés óra keretében a FÉK (Fiatalok az Élet Küszöbén) program „Értékes vagy!” című órájával növelni szeretnénk bennük önnön értékességük tudatát, hisz a kamaszok hajlamosak arra, hogy negatív tulajdonságaiknak túlzott jelentőséget tulajdonítva bizonytalanná váljanak.
Médiaóránk azért felel meg a célcsoport életkori sajátosságainak, mert a film a mai fiatalok nyelvén szól, kedvelt szórakozási formájuk, a problémákat élményszerűen közvetíti.
Az iskola egészségstratégiájának megfelelően évek óta beépült már a holisztikus egészségnevelési szemlélet az osztályfőnöki munkába, s ennek megfelelően alakítottuk át néhány éve az osztályfőnöki tanmeneteket. Így az osztályfőnöki órákon az iskolai védőnő segítségével minden évfolyamon, a tanév során több órában testi-lelki-szellemi egészséges életre nevelés folyik.
A második programrészbe (nem kurrikulumszerű programok) iskolánk mind az 562 tanulójának lehetőséget adunk a bekapcsolódásra, s a felkínált programok sokszínűsége, egyes programok – a diákok számára meghökkentő – újszerűsége a biztosíték arra, hogy részt is vesznek ezekben a programokban.

Nem kurrikulumszerű programok ismertetése
a) Csendesnap
b) A foci 24 órája
c) „Ki lesz a Szkander bég?”, azaz karizmák összecsapása
d) Barlangtúra
e) Filmklub
f) „Elvarázsolt kastély”
g) Olvasás éje
h) Forrest Gump-pad
i) Táncház
j) Fotópályázat
k) Teaház

Szülők számára rendezett alkalmak
a) Szülők Iskolája
b) A honlap „Szülőknek” rovata
c) Családi napok
d) Családlátogatás

Pedagógus-továbbképzés
a) Divat vagy hitvallás?
Előadás a tantestület részére a fiatalok körében megjelent új deviáns viselkedési formákról (pl. EMO-jelenség).
b) Sérelem vagy „rosszaság”?
Előadás a tantestület részére a veszélyeztetett családban élő gyermekek személyiségének alakulásáról.

Megyék: Bács-Kiskun megye
Utolsó módosítás: 2010.01.27. 19:46:04

Résztvevő szakemberek

A programhoz nincs résztvevő szakember megadva.

A program részletei


Partner szervezetek

A programhoz nincs partner szervezet megadva.

Nem regisztrált partnerek

A programhoz nincs rögzítve nem regisztrált partnerszervezet.

Csatolt dokumentumok

A programhoz nincs dokumentum csatolva.
 
Navigációs hivatkozások kihagyása
zöld szám:             06 80 20 44 40   |   impresszum   |   site map
 
©   Nemzeti Drogmegelőzési Iroda 2007   |   eddigi látogatók száma:  54258   |   Levél az Adminisztrátornak