Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia

Több mint 300 szakértő és előadó vett részt a Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencián április 21-e és 22-e között. A TÁMOP 5.2.9. projekt keretén belül, a rendezvény során összegyűjtött módszertani segédletekből és jó gyakorlatokból összeállított kötet a nyár folyamán kiadásra kerül. A konferencia előadásait tartalmazó könyv és a Szakmai Információs Adattár 2015 a honlapunkról letölthető, az elégedettségi kérdőívek néhány eredménye pedig itt megtekinthető:


A TÁMOP 5.2.9. kérdőív


Összesen 36 kitöltött kérdőívet kaptunk vissza a résztvevőktől.

A válaszadók az első három legjobb helyen értékelték az eseménnyel, programmal kapcsolatos tájékoztatást, a rendezvényhez kapcsolódó infrastruktúrát, technikai felszereltséget, valamint a kiszolgálást. A legkevesebb értéket a kérdésfeltevés kapcsán adták. (lásd részletesen: 1. táblázat)

1. táblázat: TÁMOP kérdőív átlagai (1-5 skála minden válaszlehetőségnél)

KérdésÁtlag
Megkapott-e időben minden információt, tájékoztatást a rendezvénnyel kapcsolatban?4,80
Értékelje a rendezvényhez kapcsolódó infrastruktúrát! Elégedett volt a technikai felszereltséggel, a helyszínnel?4,68
Értékelje a rendezvényhez kapcsolódó kiszolgálást. Mennyire volt elégedett az ellátással?4,63
Megfelelő volt-e az Ön számára a rendezvény időbeosztása?4,11
Az előadók szakmai felkészültsége, előadásmódja magas színvonalú volt.4,08
Megfelelt az esemény az Ön elvárásainak?4,03
A konferencia lehetőséget biztosított arra, hogy megismerjem a hazai és nemzetközi gyermek- és tinédzseraddiktológiai elméleteket és gyakorlatokat.4,00
Az előadások érdekesek, figyelemfelkeltőek voltak.3,61
A munkám során hasznosítható ismeretekre tehettem szert.3,61
Okozott-e gondot a helyszín időre történő megközelítése?3,49
Az előadások újszerű ismereteket közvetítettek számomra.3,47
A konferencián a résztvevők is lehetőséget kaptak kérdésfeltevésre, véleményük kinyilvánítására.3,36


NCSSZI kérdőív


Összesen 116 NCSSZI elégedettségi kérdőívet kaptunk vissza kitöltve a résztvevőktől.

A válaszadók az első három legjobb helyen értékelték a képző intézmény (NCSSZI) ügyfélszolgálati tevékenységét, az infrastrukturális, technikai feltételeket, valamint a szervezők munkáját. A legkevesebb értéket a tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerekkel kapcsolatban adták – de jelen esetben a konferencián nem volt cél a résztvevők tudásának felmérése az esemény után. (lásd részletesen: 2. táblázat)

2. táblázat: NCSSZI kérdőív

I.8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?4,52
I.6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök stb.)4,51
III.2. Milyennek ítéli a szervezők munkáját?4,50
III.1. Mennyire volt elégedett az elhelyezés és ellátás körülményeivel?4,45
I.7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével?4,35
I.3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?4,14
I.2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival?4,06
I.1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?3,91
II.2. Milyen a résztémák egymásra épülése?3,86
I.4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?3,86
I.9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?3,86
IV.1. Minősítse a szakmai tanácskozással kapcsolatos összbenyomását?3,79
II.1. Milyen mértékben sikerült a képzési cél elérése?3,74
I.5. Menyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek?3,67

A szakmai tartalommal kapcsolatos vélemények az alábbi módon alakultak: az elméleti témákat bemutató előadókkal a résztvevők 73,2%-a, a gyakorlati témák előadóival 73,1%-ban voltak elégedettek. Az elmélettel kapcsolatban az válaszok döntően a 4-es értéket jelölték, ennek aránya 49,1% (az 5-ös értéké 24,1%), míg a gyakorlati témák kapcsán az 5-ös értékre adott válaszok dominálnak, ezek aránya 40,7% (a 4-eseké 32,4%). (Egy válaszadó: „A probléma elméleti hátterének körbejárása maradéktalanul megvalósult. A gyakorlati, konkrét nehézségek, azok megoldásai kevesebb lehetőséget kaptak az idő szűkössége miatt.”)

A „Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?” kérdésre 4-esnél vagy annál nagyobb értéket a válaszadók 68,5%-a adott. Hasonló arányt mutat a szakmai tanácskozás sikerességével kapcsolatos elégedettségi mérték is, ami 68,8%.

Magas elégedettség jellemzi még a résztémák egymásra épülésével kapcsolatos válaszokat is, a válaszadók 63,9%-a gondolta megfelelőnek az állítást.

A válaszadók szerint a legérdekesebb résztémák az alábbiak voltak:

  • Horváth Gábor: „Hogyan és hogyan ne tartsunk prevenciós alkalmakat általános- és középiskolásoknak?”,
  • az „Iskolai színtér, iskolai prevenció” szekció témaköre,
  • Dr. Vandlik Erika: „Az agyi érési folyamatok és környezet – a szerhasználati kockázatot befolyásoló tényezők, különös tekintettel a serdülés időszakára”.

A legtöbbek által véleményezett szekció az „Iskolai színtér, iskolai prevenció” volt. A válaszadók szerint a rendelkezésre álló idő túl rövid volt ahhoz, hogy a témát megfelelően feldolgozzák és megtárgyalják, így a jövőben érdemes csak erre a témakörre workshop-ot, vagy konferenciát szervezni.